Bul. B. Ginoski 61 adi@adi.org.mk +389 042 22 11 00

Civil Society in Action for Equality!

“Граѓанското општество во акција за еднаквост“-Hационална конференција

Завршната национална конференција на проектот “Граѓанското општество во акција за еднаквост“ се одржа на 16 мај 2017 во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. На конференцијата беа претставени резултатите од 18 месечното спроведување на проектот “Граѓанското општество во акција за…
Read more

Cover-Pub-ALSDAPNE

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ)…
Read more

Oбука / Trajnim 12-13 Мај 2016

Обука Концептот на недискриминација и еднаквост Во периодот 12-13 мај 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа третата обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Битола,…
Read more

Обука / Trajnim 25-26 Aprill 2016

Обука Концептот на недискриминација и еднаквост Во периодот 25-26 април 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа втората обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Берово,…
Read more

Обука / Trajnim 18-19 Aprill 2016

Обука Во периодот 18-19 април 2016 во хотел Бистра Маврово се одржа обука за Концептот на недискриминација и еднаквост. На обуката присуствуваа учесници од граѓански организации, локални институции, претставници на советите од општините Куманово и Гостивар. Теоретскиот дел на обуката…
Read more